IMKB 100 110477 
USD 5,8011 
EURO 6,4759 
ALTIN 275,921