IMKB 100 90529 
USD 5,3738 
EURO 6,0725 
ALTIN 213,799