IMKB 100 96032 
USD 5,7410 
EURO 6,3675 
ALTIN 277,727