IMKB 100 86221 
USD 6,3068 
EURO 7,1771 
ALTIN 238,275