IMKB 100 95953 
USD 5,8391 
EURO 6,5739 
ALTIN 238,758