IMKB 100 102171 
USD 5,3258 
EURO 6,0371 
ALTIN 229,372