IMKB 100 103328 
USD 4,6527 
EURO 5,4829 
ALTIN 193,733