IMKB 100 97013 
USD 5,6358 
EURO 6,4635 
ALTIN 222,926