IMKB 100 95421 
USD 5,7907 
EURO 6,5797 
ALTIN 265,238