IMKB 100 116632 
USD 3,7907 
EURO 4,6737 
ALTIN 161,817